19 octombrie 2009

POVAŢĂ CĂTRE O VĂDUVĂ

Mila lui Dumnezeu fie cu Dumneavoastră!
Tot sunteţi necăjită. Este în firea lucrurilor, însă durerea va trece. Simţămintele
de mâhnire se vor potoli şi va rămâne amintirea lină.
Cu privire la soarta răposatului, care din muritori poate spune ceva limpede ? în
duhul credinţei noastre însă, nu avem cum să nu nutrim nădejdea că Domnul Cel
Milostiv va face cu el după mila Sa. Această nădejde este întărită de starea în care ştim
că a petrecut răposatul în vremea dinaintea morţii.
Gospodăritul nu e un lucru complicat, în curând o să vă daţi seama care e
rânduiala lucrurilor şi nimic nu o să vi se mai pară atât de greu. Trebuie să nu arătaţi
însă nepăsare. Gospodăria şi toate cele ce ţin de ea sunt dar al lui Dumnezeu, care
trebuie păzit şi lucrat, atâta doar că scopul trebuie să fie slava Lui. Păziţi cu sfinţenie
acest sfat: faceţi parte nevoiaşilor, însă după putere, nu mai presus de putere, şi totul va
merge bine.
Rugaţi-vă cu osârdie pentru cel adormit.www.eucred.ro

Niciun comentariu: